Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

MŠ - DS JAK JDE ČAS

Čas plyne jako voda a děti si postupně zvykají na rozvržení dne v mateřské škole. Vzhledem k omezeným prostorům, Krajská hygienická stanice doporučila děti dělit do skupin na mladší a starší. Již čtvrtým rokem se úspěšně daří dělit děti do skupin téměř každý den.

V polovině listopadu dovrší 2 děti ze skupiny Včeliček ctyř let. Zařadí se mezi starší děti a dojde i ke srovnání počtu dětí ve skupinách.

A co přinesl čas?  

Novou ručně vyrobenou didaktickou pomůcku (televizi), která rozvíjí zrakové vnímání, řeč, pozornost, myšlení, paměť a další. A jak tato pomůcka vlastně funguje? Nejmenší děti televizi uvádějí do chodu zašroubením vršku od petlahve dané barvy. A už můžeme přepínat, na rosničku Máničku, která uvádí pohádky, zve děti k sobě do studia, zpívá dětem písničky a uvádí i logopedického maňáska „Kecálka“. Dětem již byly hrány dvě maňáskové pohádky „Šnečková“ a „Poraněná zvířátka“. Nejde o to  jen pohádku sledovat, ale aktivně se i do pohádky či příběhu zapojit. Rosnička Mánička  totiž děti  v klidu nenechá. Věříme, že tato pomůcká za 00nic bude sloužit dětem jako i předešlé, ručně vyrobené.

Zpátky