Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

MŠ DS - CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst". Stačí 20 minut denně. Každý den.

„Babička a dědeček do školky“

Tento bohulibý projekt  spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory – je vymyšlen proto, aby umožnil setkávání nejmladší a nejstarší generace a posílil mezigenerační sdílení času, prostoru a předávání hodnot. Projekt má svá pravidla a návaznost jednotlivých činností. V praxi senior přijde v dopoledních hodinách do MŠ  a přečte dětem pohádku (stačí 5-10 min.). Poté si s dětmi vypráví, může si malovat, nebo se podílet na dalších společných činnostech.
Na závěr své návštěvy předá dědeček či babička dětem krátkou pohádku natištěnou na A5, kterou si děti vlepí do svého pohádkového bloku. Ten pak přinesou domů a rodiče mají za domácí úkol tuto pohádku přečíst dětem. Tímto aktem bychom rádi motivovali rodiče k zavedení či prohloubení rodinného rituálu předčítání.

Mateřská škola Dolní Studénky

se do DLOUHODOBÉHO projektu zapojila v září 2015. Projekt byl velice úspěšný a u dětí byl velice oblíben. V letošním školním roce opět navážeme na čtení babiček a pevně věříme, že se přihlásí i kouzelný dědeček.  První čtení zahájí paní učitelka Alča, která se stala babičkou v srpnu letošního roku.

Zpátky