Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

TŘI KRÁLOVÉ

TŘI KRÁLOVÉ PŘINESLI DARY, ALE I SNÍH. TEN STAČIL NA PRVNÍ SÁŇKOVÁNÍ, BOBOVÁNÍ, KOULOVÁNÍ. DOVOLIL I PRVNÍ OTISKY MALIČKÝCH TĚLÍČEK, NAŠICH DĚTIČEK.

MUDRCI ČETLI Z HVĚZD A ČEKALI, AŽ SE NA NOČNÍ OBLOZE ZJEVÍ KOMETA. DĚTI TAKÉ DOKÁZALY ČÍST Z HVĚZD. STAČILY K TOMU JEN DVĚ BATERKY S VELKÝM A MALÝM STÍNEM - POMYSLNÉ HVĚZDY A ZATAŽENÉ ŽALUZIE. NOČNÍ OBLOHA BYLA RÁZEM VYTVOŘENA. NEJMENŠÍ V LEŽE NA ZÁDECH VYHLEDÁVALY MALOU A VELKOU HVĚZDU A URČOVALY, KDE SVÍTÍ. STARŠÍ SE POKOUŠELY ROZEZNAT TVAR, KTERÝ HVĚZDA PRÁVĚ OPISUJE. VÝTEČNĚ!  SVOJI ZRUČNOST SI VYZKOUŠELY, KDYŽ HVĚZDY OPUSTILY OBLOHU. POMOCÍ PINZET POMOHLY HVĚZDY VRÁTIT ZPĚT. GRAFOMOTORIKU A FANTAZII SI SI PROCVIČILY V TVORBĚ KRÁLOVSKÝCH KORUN. NAUČILY SE BÁSEŇ KRÁL SEDÍ NA TRŮNU A TŘÍKRALOVSKOU KOLEDU. SPOLEČNĚ SE POKOUŠELY VYHLEDAT PODLE SYMBOLŮ NA KORUNÁCH A VYDALY SE I NA DLOUHOU POUŤ ZA KOMETOU PO MATEŘSKÉ ŠKOLE. DARY DOKÁZALY ROZPOZNAT PODLE SMYSLŮ - KADIDLO PODLE VŮNĚ, ZLATO PODLE BARVY A MIRHU V PODOBĚ MASTI PODLE HMATU.

A TEĎ UZ HONEM NA SNÍH, KTERÝ NÁM KRÁLOVÉ POSLALI. 

TŘI KRÁLOVÉ - MŠ DS
Zpátky