Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY 4

4. setkání proběhlo s paní učitelkou Alčou C.

Projekt Těšíme se do školy pro předškoláky byl uskutečněn ve spolupráci s první a druhou třídou ZŠ. Vše začalo hádankou:, kdo přináší sněhovou pokrývku... O čem asi bude setkání bylo v momentě všem jasné. Dále již následovaly pranostiky o Sv. Martinovi.  

Jako první bylo přivítání, kdy zúčastnění chodili volně po třídě při písni Moje malé světélko. Při zastavení písně se vzájemně představovali celým jménem s využitím doteku, předáváním tepla z dlaně do dlaně. Vše bylo na rozhodnutí žáků a dětí. 

Druhý úkol bylo vytvořit kruh tak, aby vedle sebe neseděli žáci první a druhé třídy a předškoláci z obou MŠ. Domlouvat se mohli pouze pomocí gest. Zjišťovali jsme, co všichni o tématu Sv. Martinovi vědí. Krásně se rozpovídala žákyně druhé třídy Lada R. Následně si všichni příběh vyslechli s využitím demonstračních obrázků. 

Pamět a pozornost byla prověřena ve hře s atributy Sv. Martina. Seřadit obrázky podle číslic a doložit správný počet vršků od PET lahví byl úkol pro první a druhou třídu. Krokovat, vyslovovat a kontrolovat, zda stojí na kartě se správným počtem prvků, byl úkol pro předškolní děti. 

Síly si změřili mezi sebou jak žáci, tak předškoláci při pohybové hře Skoč na mě. Úkol spočíval v rychlém přeskakování z karty na kartu s určitým počtem prvků. 

Závěr patřil písni Moje malé světélko - s přenesením textu na své okolí. Svíčka putovala mezi dětmi, které se postupně zamýšlely, pro koho by mohlo světélko svítit. 

Předškoláci se následně odebrali do Modré třídy, kde si prověřili své schopnosti a dovednosti při výrobě retro hračky - Káča (vykreslování spirály dle zadání, manipulace s nůžkami a tuhým lepidlem v tyčince a přesné nalepování na CD disk).

V tělocvičně byly pro děti připraveny tematické pohybové hry.

Zpátky