Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

ŠD - děti malovaly obrázky pro seniory do Domova důchodců - předávání panu řediteli DD

Zpátky