Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

ŠD - projektový den

ŠD spolupracuje spedagogem volného času ze Střed iska ekologické výchovy ze Švagrova. Děti tímto prohlubují vztah kpřírodě a k okolí obce. Vycházky jsou ekologicky a enviromentálně založeny.

Zpátky