Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Školní projekty - kudlanka nábožná

Žáci 1. a 2. třídy v průběhu školního roku v rámci hodin ČJ tvoří projekty na různá témata, učí se komunikovat, rozvíjet kreativitu, schopnost sebeprezentace. Říjen přinesl první téma - živočichové, žákyňka 2. třídy přinesla spolužákům živou kudlanku, která pochází z přírody Dolních Studének, děti i vyučující se dozvěděli mnoho zajímavostí. Děkujeme Verunce i Lukášovi Richterovým za zážitek.

Zpátky