Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Vítání ptačího zpěvu na Třemešských rybnících a sběr odpadků Ukliďme svět 2017

Ve čtvrtek 4. května se žáci ZŠ vydali na tradiční jarní akci vítání ptačího zpěvu na Třemešské rybníky, kde ornitolog Mgr. Petr Šaj (správa CHKO Jeseníky) kroužkoval společně s pracovníky SEV Doris odchycené ptáky. Děti si mohly prohlédnout zblízka známé i méně známé druhy našich pěvců - rákosníky, sýkorky, pěknavy a další. Výlet na rybníky jsme spojili s environmentální osvětou a navíc jsme sběrem odpadků v našem okolí přispěli k ochraně Země, připojili jsme se tak k celosvětové akci Ukliďme svět v rámci kampaně Ukliďme Česko 2017.

Zpátky