Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Mateřská škola

Mateřská škola v Dolních Studénkách leží uprostřed vesnice nedaleko Obecního Úřadu,
v blízkosti autobusové zastávky na trase Šumperk – Sudkov – Zábřeh. Mateřská škola v naší obci má dlouholetou historií. První třída mateřské školy zde byla založena v roce 1908 a její kronika se  začala psát až v roce 1945.

MŠ je dvoupatrová budova je obklopena kulturními, sportovními a jinými středisky, jejichž služeb
a široké nabídky aktivit  můžeme využívat ke svým činnostem. Je součástí základní školy. Jde o jednotřídní zařízení  s heterogenní skupinou dětí jedním chlapcem se speciálními vzdělávacími potřebami a dvěma dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Výchovně vzdělávací proces vzhledem k dětem se speciálně vzdělávacími potřebami,
se vyznačuje vysokou mírou individuální péče, jak ze strany učitelek, tak i ze strany asistenta pedagoga. Mateřská škola spolupracuje se speciálně pedagogickými centry a pedagogicko–psychologickou poradnou.

Naplněnost MŠ je 21 dětí ve věku 3 – 7 let.

Provoz MŠ od 6:30 do 15.45 hodin.

Školné v letošním školním roce činní 300,- Kč za měsíc.

Pro výchovu a předškolní vzdělávání je vypracován Školní vzdělávací program s názvem VESELÁ ŠKOLIČKA aneb s úsměvem jde všechno lépe. Je zaměřen na podporu tělesného rozvoje a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu, na rozvíjení všech poznávacích a kreativních schopností dětí, jejich fantazii a nadání. Navázána je i velmi dobrá spolupráce s rodiči.

Třídní vzdělávací progam pro předškolní vzdělávání a projekt pro děti ve věku od 6 do 7 let
s názvem „Těšíme se do školy“ pro školní rok 2013/14, naleznete po rozkliknutí úvodní stránky MŠ v pravém okně

Rodiče s dětmi mladšími 3 let simohou chodit hrát do třídy MŠ nebo na zahradu vždy
v odpoledních hodinách.

Prostory MŠ: třída, šatna pro děti, ložnice, pracovna pro předškoláky, dvě umývárny s WC
a sprchovým koutem, prostorná zahrada.

Stravování: dovážíme z MŠ Vrchlického Šumperk.

Sportovní a kulturní aktivity:

Pro děti každým rokem organizujeme zajímavé výlety.

Aktivně se zapojujeme do dění v obci:

Program:

Malý kolektiv umožňuje dětem rodinné prostředí. Maminky mají možnost s dětmi chodit
na zvykaní před začátkem pravidelné docházky dětí do školky.