Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Přístupy dnes: 146 (celkem: 99617)

Dokumenty

V této záložce naleznete jak povinně zveřejňované dokumenty školy, tak informace o právě probíhajících projektech, do kterých se naše škola aktivně zapojila.

 

Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 se naše škola zapojuje do projektu "Podpora škola formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ I," díky kterému si můžeme dovolit zaměstnat chvůvu v mateřských školách, aktivně se účastnit vybraných seminářů pro pedagogy, realizovat etmaticky zaměřené kluby pro žáky ZŠ a organizovat tematická setkávání s rodiči našich žáků. Projekt je financován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem (ESF) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

 

eu-logo-fondy

Naše škola je dále zapojena do projektu "ŠANCE PRO DĚTI SE SVP". Smyslem projektu je aktivní zapojení dětí se speciálními poruchami učení do běžné školy. Žadatelem projektu je Střední, Základní a Mateřská škola V. Vejdovského, Olomouc Hejčín. Naše škola tvoří centrum kolegiální podpory č. 2. 

 

Ve školním roce 2017/2018 realizujeme také projekt na podporu environmentální výchovy v naší škole. V rámci této dotace jsme získali 16 000,- Kč, které jsme využili na materiál pro stavbu ptačích budek, nákupu pozorovacích mikroskopů a také obrázkovou soutěž. 

 

 Výsledek obrázku pro logo Olomoucký kraj