Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Přístupy dnes: 146 (celkem: 99617)

Organizace školy a vyučující

Naše škola je malotřídní dvojtřídka s pěti postupnými ročníky. V průběhu celého školního roku i mimo něj jsou naši žáci vedeni k samostatnosti, ohleduplnosti, kamarádství a vzájemné pomoci. Jsme sice malý, ale za to akční kolektiv.

 

Vyučování:

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:10 - 10:55 11:05 - 11:50 11:55 - 12:40 12:45 - 13:30

 

Školní družina:

ranní družinaí: 6:30 - 7:15 (poté jsou žáci ve svých třídách pod dohledem vyučujících)

odpolední družina: 11:50 - 16:35 (dle konce vyučování jednotlivých ročníků)

V průběhu dopoledního vyučování mají žáci i tzv. oddychové chvilky, které tráví také ve školní družině pod vedením paní vychovatelky.

 

Pedagogičtí pracovníci školy

Mgr. Jakub Dolníček - ředitel školy

Mgr. Ivana Hanáková - třídní učitelka 1., 2. ročník

Mgr. Ivana Třeštíková - třídní učitelka 3., 4., 5. ročník; vychovatelka ŠD

Bc. Kristýna hrušková - vychovatelka ŠD, učitelka

Ing. Andrea Dostálová Krupičková - učitelka 

Bc. Zdeňka Klausová - asistentka pedagoga

Jana Provazníková - asistentka pedagoga

Alena Štolcová - vychovatelka ŠD

 

Nepedagogičtí pracovníci školy

Darina Suchomelová - pracovnice provozu, školnice