Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Přístupy dnes: 309 (celkem: 208827)

Organizace školy a vyučující

Naše škola je malotřídní dvojtřídka s pěti postupnými ročníky. V průběhu celého školního roku i mimo něj jsou naši žáci vedeni k samostatnosti, ohleduplnosti, kamarádství a vzájemné pomoci. Jsme sice malý, ale za to akční kolektiv.

 

Vyučování:

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:10 - 10:55 11:05 - 11:50 11:55 - 12:40 12:45 - 13:30

 

Školní družina:

ranní družina: 6:30 - 7:15 (poté jsou žáci ve svých třídách pod dohledem vyučujících); středa a pátek probíhá školní družina formou projektu OPZ "Podpora rodičům v Dolních Studnékách", a to v čase 6:30 - 7:30

odpolední družina: 11:50 - 16:30 (dle konce vyučování jednotlivých ročníků); v čase 15:30 - 16:30 probíhá školní družina formou projektu OPZ "Podpora rodičům v Dolních Studnékách", v pondělí již od 12:40

Během školní družiny probíhají volnočasové aktivity pod vedením komunitní školy nebo díky projektům MŠMT a EU.

 

Pedagogičtí pracovníci školy

Mgr. Jakub Dolníček - ředitel školy

Mgr. Ivana Hanáková - třídní učitelka 1.. ročník

Mgr. Jana Šamšulová - učitelka, třídní učitelka 2. a 5. ročník

Mgr. Ivana Třeštíková - třídní učitelka 3., 4. ročník

Bc. Kristýna Hrušková - vychovatelka ŠD

Ing. Andrea Dostálová Krupičková - učitelka

Bc. Zdeňka Klausová - asistentka pedagoga

Bc. Petra Zsáková, Dis. - asistentka pedagoga

 

 

Nepedagogičtí pracovníci školy

Darina Suchomelová - pracovnice provozu, školnice