Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Přístupy dnes: 146 (celkem: 99617)

O nás

První zmínky o škole jsou z roku 1800. Dne 13. 5. 1828 položil tehdejší kurátor F.Hübl základní kámen nové školní budovy. Ještě téhož roku 23. 9. byla stavba posvěcena šumperským děkanem P. F. Siechrem. Budova byla přízemní a prvním učitelem se stal Antonín Vicenec. Škola byla tehdy jedinou pro děti z Třemešku, Králce a Plechů. Z prvních dochovaných zápisků vyplývá, že školu navštěvovalo v roce 1882 – 1883 celkem 153 žáků. Ve škole se tehdy vyučovalo na směny. V roce 1884 byla provedena přestavba, změnil se její vzhled, zvedla se o poschodí. Od roku 1886 – 1887 byla škola dvojtřídní, od roku 1907 – 1908 již trojtřídní.

V letech 1928 –1929 byla provedena další vzhledová přístavba. V roce 1941 došlo k úpravě průčelí a výměně oken. V období okupace se počet žáků opět zvýšil, neboť školu navštěvovali žáci ze Šumperka. Na jaře 1940 dal odstranit tehdejší správce K. Hanig sochu J. A. Komenského s pomníkem která stála před budovou. (kamenná deska byla vrácena na původní místo v roce 1997). V době okupace sloužila škola také k ubytování zajatců, převážně italské národnosti.

Pravidelné vyučování po válce začalo 1. 6. 1945 se 102 žáky. Opravovat se začala budova v roce 1947 (novou omítku a nátěroken). V průběhu roku 1973 – 1974 byly vybudovány nové sociálnízařízení, opravena střecha.Rozsáhlé opravy byly v letech 1990 – 1992.

Na podzim roku 2009 byly na budovách ZŠ i MŠ vyměněna okna, školy tak získaly na celkovém vzhledu. V roce 2013 proběhla rekonstrukce venkovního hřiště, které dostalo nový, umělý povrch. Během léta 2014 prošla škola další etapou zateplování fasády, která dostala nový, moderní vzhled. Akumulační radiátory byly vyměněny za efektivnější vytápění tepelným čerpadlem. 

Pro oživení paměti přehled všech, kteří školu řídili:

 do roku 1882 A. Vicenec
 1882 - 1894 F. Novotný
 1894 - 1915 K. Minář
 1915 - 1937 F. Šnajdr
 1937 - 1938 J. Stejskal
 1938 - 1939 F. Rabenseifner
 1939 - 1940 K. Hanig
 1940 - 1943 F. Otte
 1943 - 1945 Kremlová – správce školy
 1945 - 1969 R. Dajčar
 1969 - 1993 J. Skalický
 1993 - 2015      Mgr. Olga Maturová
 od roku 2015 Mgr. Jakub Dolníček