Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Dokumenty

V této záložce naleznete jak povinně zveřejňované dokumenty školy, tak informace o právě probíhajících projektech, do kterých se naše škola aktivně zapojila.

 

V roce 2019 a 2020 jsme realizovali projekt Nové učebny pro ZŠ Dolní Studénky, který byl finančně podpořen prostřednictvím MAS Šumperský venkov. Více informací naleznete v příloze s názvem IROP. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 2 340 000,- Kč.

 

 Ve školních letech 2018/2019 a 2019/2020 na naší škole probíhá projekt  "Podpora škola formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ II," díky kterému si můžeme dovolit zaměstnat chvůvu v mateřských školách, aktivně se účastnit vybraných seminářů pro pedagogy, realizovat etmaticky zaměřené kluby pro žáky ZŠ a organizovat tematická setkávání s rodiči našich žáků. Projekt je financován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem (ESF) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). 

eu-logo-fondy

V roce 2020 realizujeme také projekt na podporu environmentální výchovy v naší škole. V rámci této dotace jsme získali 15 000,- Kč, které jsme využili na téma "Bez vody není život.".

 

 Výsledek obrázku pro logo Olomoucký kraj