Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

O nás

Dobrý den. Vítejte na stránkách naší školy. V následujících řádcích bychom Vás rádi seznámili se stručnou historií naší školy a také s běžným provozem.

Naše Základní škola leží v jihozápadní části obce Dolní Studénky, u kostela. Ke škole náleží zahrada a multifunkční hřiště. Venkovní prostory pravidelně využíváme, a to i během vyučování. Je velké plus, že můžeme hodně času trávit venku. Ve škole je pět tříd, ve kterých probíhá pravidelná výuka (modrá, žlutá, červená, hnědá a zelená), dále malá tělocvična, jídelna a školní družina.

V naší škole zajišťujeme běžné základní vzdělání s důrazem na osobnost člověka, jeho vědomí, myšlení a samostatnost. Od školního roku 2018/2019 vyučujeme anglický jazyk od první třídy, navíc informatiku a pracovní činnosti učíme také s větším zapojením angličtiny. Naše škola je pro žáky od prvního do pátého ročníku, většinu výuky však dělíme na zcela samostatné ročníky. Jsme vesnická, rodinná škola a našim žákům i jejich rodičům se u nás líbí a do školy se pravidelně těší. Proč zvolit právě naší školu jako investici do vzdělání Vašich dětí, naleznete v sekci "Proč naše škola." Pokud se u nás budete chtít zastavit, rádi Vás přivítáme. 

Něco z historie naší školy

První zmínky o škole jsou z roku 1800. Dne 13. 5. 1828 položil tehdejší kurátor F.Hübl základní kámen nové školní budovy. Ještě téhož roku 23. 9. byla stavba posvěcena šumperským děkanem P. F. Siechrem. Budova byla přízemní a prvním učitelem se stal Antonín Vicenec. Škola byla tehdy jedinou pro děti z Třemešku, Králce a Plechů. Z prvních dochovaných zápisků vyplývá, že školu navštěvovalo v roce 1882 – 1883 celkem 153 žáků. Ve škole se tehdy vyučovalo na směny. V roce 1884 byla provedena přestavba, změnil se její vzhled, zvedla se o poschodí. Od roku 1886 – 1887 byla škola dvojtřídní, od roku 1907 – 1908 již trojtřídní.

V letech 1928 –1929 byla provedena další vzhledová přístavba. V roce 1941 došlo k úpravě průčelí a výměně oken. V období okupace se počet žáků opět zvýšil, neboť školu navštěvovali žáci ze Šumperka. Na jaře 1940 dal odstranit tehdejší správce K. Hanig sochu J. A. Komenského s pomníkem která stála před budovou. (kamenná deska byla vrácena na původní místo v roce 1997). V době okupace sloužila škola také k ubytování zajatců, převážně italské národnosti.

Pravidelné vyučování po válce začalo 1. 6. 1945 se 102 žáky. Opravovat se začala budova v roce 1947 (novou omítku a nátěroken). V průběhu roku 1973 – 1974 byly vybudovány nové sociální zařízení, opravena střecha. Rozsáhlé opravy byly v letech 1990 – 1992.

Na podzim roku 2009 byly na budovách ZŠ i MŠ vyměněna okna, školy tak získaly na celkovém vzhledu. V roce 2013 proběhla rekonstrukce venkovního hřiště, které dostalo nový, umělý povrch. Během léta 2014 prošla škola další etapou zateplování fasády. Akumulační radiátory byly vyměněny za efektivnější vytápění tepelným čerpadlem. 

Další rekonstrukce přichází v roce 2019 a 2020, kdy jsme původní byt pro učitele kompletně předělali na novou zelenou učebnu a žákovskou kuchyňku pro výuku pracovních činností a volnočasové akce. Součástí této rekonstrukce byla také kompletní výměna výdejny stravy a vytvoření bezbariérového celého prvního patra školy. 

Pro oživení paměti přehled všech, kteří školu řídili:

 do roku 1882 A. Vicenec
 1882 - 1894 F. Novotný
 1894 - 1915 K. Minář
 1915 - 1937 F. Šnajdr
 1937 - 1938 J. Stejskal
 1938 - 1939 F. Rabenseifner
 1939 - 1940 K. Hanig
 1940 - 1943 F. Otte
 1943 - 1945 p. Kremlová – správce školy
 1945 - 1969 R. Dajčar
 1969 - 1993 J. Skalický
 1993 - 2015      Mgr. Olga Maturová
 2015 - 2023  Mgr. Jakub Dolníček
 od roku 2023 Ing. Bc. Dagmar Evjáková

 

V rámci školní činnosti natáčíme různá videa a pořizujeme momentky. Můžete si nás také najít na facebookovém profilu nebo youtube kanálu pod názvem naší školy. Zde uvádíme malou ukázku:

 https://www.youtube.com/watch?v=zULoHK5SliE&ab_channel=Z%C5%A0aM%C5%A0Doln%C3%ADStud%C3%A9nky

 https://www.youtube.com/watch?v=DPpCK1pS2XI&ab_channel=Z%C5%A0aM%C5%A0Doln%C3%ADStud%C3%A9nky