Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Podpora volného času dětí v Dolních Studénkách

Podpora volného času dětí v Dolních Studénkách, reg. číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015876

plátce: Evropská unie prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí a MAS Šumperský venkov, z. s.

příjemce: Dolnostudénské vzdělávací centrum, z. s.; IČO: 050 15 987

doba realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2022

výše dotace: 563 750,- Kč

 

V rámci tohoto projektu navazujeme na předešlý projekt, díky kterému probíhá pravidelná odpolední péče o děti po skončení vyučování a ukončení činnosti oddělení školní družiny, a to v období leden - červen 2021 a dále navazuje v podobném duchu v období září 2021 - červen 2022. 

 V létě 2021 proběhly dva příměstské tábory s projektovou podporou, kterého se zúčastnilo 2 x 20 účastníků.

 

Projekt Podpora rodičům v Dolních Studénkách byl realizován v letech 2019 a 2020, a to díky podpoře Evropské unii, MAS Šumperský venkov, z. s., a to prostřednictvím operačnímu programu zaměstnanost. V rámci projektu probíhala pravidelná ranní a odpolední péče o děti a příměstské tábory. Celková dotace činila 725 000,- Kč. Tímto děkujeme Evropské unii a MAs Šumperský venkov, z. s. za udělení velmi smysluplné dotace.