Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Mateřská škola Králec

Mateřská škola v Králci sídlí v budově bývalé školy na křižovatce v Králci, v části Dolních Studének ve směru na Třemešek a Nový Malín. Poznáte ji podle vysokých stříbrných smrků, které rostou v zahradě školky.

    Mateřská škola tady funguje od roku 1935 s výjimkou válečných let a až do roku 1976 se o prostory budovy dělila se základní školou. Po zrušení školy už budova patří jen dětem v předškolním věku a prošla ve své historii provozem dvoutřídky s kapacitou 40 dětí až do dnešních dnů už jen jako jednotřídní s kapacitou 28 dětí  ve věku  2 – 7 let. Jsme součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky a velmi úzce spolupracujeme, jak se ZŠ, tak i s druhou mateřskou školou v obci.

    Máme k dispozici v přízemí šatnu, velikou třídu s pokojíčkem, jídelnou a hygienickým zázemím, v prvním patře pak disponujeme velkou stálou ložnicí s koutkem pro tiché aktivity, relaxační podkrovní místností pro nejmenší děti a dalším hygienickým zázemím. Všechny místnosti pro děti jsou v posledních letech modernizované a bohatě zařízené.

     Kolem mateřské školy je velká školní zahrada, kterou využíváme po celý rok spolu se sousedícím veřejným obecním hřištěm. Často chodíme po okolní přírodě – rybníky, les.

 

    Kontakt: + 420 774 705 051

               nevrla@zsmsdolnistudenky.cz

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hk8OflteEm0

 

    Provoz:  6:30 – 16:30

    Školné:  300,- Kč

    Stravování : dovážíme ze ŠJ Vrchlického 19

 

 

     Děti jsou vzdělávány ve všech oblastech v souladu s RVP PV a náš ŠVP „Se zvířátky poznáváme svět“ připravuje děti na základní školu s pomocí světa zvířátek, který je dětem velmi blízký. Snažíme se maximálně využívat okolní přírodu, tradice a zvyky spojené s naším krajem a v dobré spolupráci s rodinami dětí a odbornými poradenskými pracovišti je vedeme k aktivnímu a zodpovědnému přístupu ke svému životu. Navštěvujeme divadelní představení, chodíme bruslit, lyžovat a plavat a také jezdíme pravidelně do solné jeskyně. Nejstarší děti dojíždějí do ZŠ Dolní Studénky na pravidelná setkávání s kamarády z druhé školky, kde se společně v projektu „Těšíme se do školy“ připravují na 1. ročník ZŠ.

   Pravidelně se účastníme veřejného života v naší obci: vystupujeme na maškarním karnevalu SDH, na Sletu čarodějnic, Slavnosti Sokola, setkávání seniorů a vítání občánků a také na festivalu Hudba bez hranic. Podílíme se i na výstavách v místní knihovně.

    Každé dítě je pro nás jedinečnou osobností, snažíme se mu dopřát veselé a zajímavé zážitky tak, aby se cítilo spokojené a rádo se mezi nás vracelo.