Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Příměstské tábory Komunitní školy

Milí rodiče a děti, i v letošním roce si pro Vás komunitní škola připravila pestrou nabídku příměstských letních táborů. Zde uvádíme jejich seznam. Plakátky i přihlášku naleznete v příloze.

Pokud o tábor máte zájem, vyplněnou přihlášku odevzdejte v naší škole nebo školkách nebo ji čitelně naskenujte a pošlete na adresu: zs.dolnistudenky@email.cz. Pokud se budete hlásit na více táborů, stačí za jedno dítě vyplnit jednu přihlášku a zakroužkovat všechny tábory, o které máte zájem. Věříme, že nám situace dovolí všechny tábory realizovat.

I v letošním roce naše organizace čerpá dotaci na příměstské tábory, díky které všichni účastníci z regionu MAS Šumperský venkov, z. s. (Dolní Studénky, Nový Malín, Hrabišín, Libina, obce v údolí Desné severně od Šumperka) platí za daný tábor vždy sníženou cenu pouze 600,- Kč (strava a pojištění). Pro ostatní účastníky táborů je běžná cena 1 700,- Kč. V ceně je zahrnutý kompletní táborový program, oběd, svačina a pitný režim, táborové triko a drobné ceny, výtvarný a tvořivý materiál a úrazové pojištění účastníků. 

Součástí každého tábora je pestrý sporotvní, výtvarný, rukodělný program, pobyt na školním hřišti, zahradě a okolí obce. určitě si uděláme táborový oheň a počítáme s jendou nocí strávenou ve škole (mimo tábor pro nejmenší). Divadelníci se také chystají na celodenní výlet do Prahy, jehož cena není zahrnuta v ceně tábora (bude upřesněna před táborem dle možností programu v Praze).

S rodiči, kteří žádají sníženou cenu bude pro potřeby projektu uzavřena smlouva o táboře a bude po nich vyžadováno potvrzení o zaměstnání, které dodáte před začátkem tábora. Všechny informace Vám zašleme po přijetí přihlášky.