Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Organizace školy a vyučující

Naše škola je málotřídní trojtřídní škola s pěti postupovými ročníky. V průběhu celého školního roku i mimo něj jsou naši žáci vedeni k samostatnosti, ohleduplnosti, kamarádství a vzájemné pomoci. Jsme sice malý, ale za to akční kolektiv.

 

Vyučování:

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:10 - 10:55 11:05 - 11:50 11:55 - 12:40 12:45 - 13:30

 

Školní družina:

ranní družina: 6:30 - 8:00 a pak dále dle volných hodin tříd v průběhu dopoledního vyučování

odpolední družina: 11:50 - 17:00 (dle konce vyučování jednotlivých ročníků)

Během školní družiny probíhají volnočasové aktivity pod vedením komunitní školy nebo díky projektům MŠMT a EU.

 

Pedagogičtí pracovníci školy

Jméno Pracovní pozice Email
Mgr. Jakub Dolníček ředitel školy dolnicek@zsmsdolnistudenky.cz
Mgr. Ivana Hanáková třídní učitelka- 1. ročník hanakova@zsmsdolnistudenky.cz
Mgr. Jana Šamšulová třídní učitelka- 2. a 3. ročník samsulova@zsmsdolnistudenky.cz
Mgr. Ivana Třeštíková třídní učitelka- 4. a 5. ročník trestikova@zsmsdolnistudenky.cz
Ing. Andrea Krupičková Dostálová učitelka krupickovadostalova@zsmsdolnistudenky.cz
Bc. Kristýna Hrušková vychovatelka ŠD hruskova@zsmsdolnistudenky.cz
Bc. Petra Sedláková vychovatelka ŠD sedlakova@zsmsdolnistudenky.cz
Bc. et Bc. Zdeňka Klausová školní speciální pedagog klausova@zsmsdolnistudenky.cz 
Bc. Petra Zsáková, Dis. asistentka pedagoga zsakova@zsmsdolnistudenky.cz 


Nepedagogičtí pracovníci školy

Jméno Pracovní pozice Email
Darina Suchomelová pracovnice provozu, školnice