Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Organizace školy a vyučující

Naše škola je málotřídní škola s pěti postupovými ročníky. V průběhu celého školního roku i mimo něj jsou naši žáci vedeni k samostatnosti, ohleduplnosti, kamarádství a vzájemné pomoci. Jsme sice malý, ale za to akční kolektiv.

 Vyučování:

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:10 - 10:55 11:05 - 11:50 11:55 - 12:40 12:45 - 13:30

 

Školní družina:

ranní družina: 6:30 - 8:00 a pak dále dle volných hodin tříd v průběhu dopoledního vyučování

odpolední družina: 11:50 - 17:00 (dle konce vyučování jednotlivých ročníků)

Během školní družiny probíhají volnočasové aktivity pod vedením komunitní školy nebo díky projektům MŠMT a EU.

 

Pedagogičtí pracovníci školy

Jméno Pracovní pozice Email
Mgr. Jakub Dolníček ředitel školy dolnicek@zsmsdolnistudenky.cz
Mgr. Ivana Hanáková třídní učitelka- 1.ročník hanakova@zsmsdolnistudenky.cz
Ing. Andrea Dostálová třídní učitelka- 2.ročník

dostalova@zsmsdolnistudenky.cz

Mgr. Jana Šamšulová třídní učitelka - 3. ročník

samsulova@zsmsdolnistudenky.cz

Sabina Gintherová

třídní učitelka - 4. ročník

gintherova@zsmsdolnistudenky.cz

Mgr. Ivana Třeštíková

třídní učitelka - 5. ročník

trestikova@zsmsdolnistudenky.cz

Matěj Krč

učitel

krc@zsmsdolnistudenky.cz

Bc. Kristýna Hrušková vychovatelka ŠD hruskova@zsmsdolnistudenky.cz
Bc. Petra Sedláková vychovatelka ŠD

sedlakova@zsmsdolnistudenky.cz

Mgr. et Bc. Zdeňka Klausová školní speciální pedagog klausova@zsmsdolnistudenky.cz 
František Uhl, DiS. asistent pedagoga

uhl@zsmsdolnistudenky.cz

Eliška Svobodová asistent pedagoga

svobodova@zsmsdolnistudenky.cz


Nepedagogičtí pracovníci školy

Jméno Pracovní pozice Email
Markéta Zatloukalová administrativní pracovník zatloukalova@zsmsdolnistudenky.cz
Darina Suchomelová pracovnice provozu, školnice  
Kateřina Suchomelová uklízečka  

 

Školní prázdniny 2022/2023

Podzimní prázdniny

Vánoční prázdniny

Pololetní prázdniny

Jarní prázdniny

Velikonoční prázdniny

Letní prázdniny