Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Přístupy dnes: 33 (celkem: 299880)

Organizace školy a vyučující

Naše škola je málotřídní trojtřídní škola s pěti postupovými ročníky. V průběhu celého školního roku i mimo něj jsou naši žáci vedeni k samostatnosti, ohleduplnosti, kamarádství a vzájemné pomoci. Jsme sice malý, ale za to akční kolektiv.

 

Vyučování:

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:10 - 10:55 11:05 - 11:50 11:55 - 12:40 12:45 - 13:30

 

Školní družina:

ranní družina: 6:30 - 8:00 a pak dále dle volných hodin tříd v průběhu dopoledního vyučování

odpolední družina: 11:50 - 17:00 (dle konce vyučování jednotlivých ročníků)

Během školní družiny probíhají volnočasové aktivity pod vedením komunitní školy nebo díky projektům MŠMT a EU.

 

Pedagogičtí pracovníci školy

Mgr. Jakub Dolníček - ředitel školy

Mgr. Ivana Hanáková - třídní učitelka 1. ročník

Mgr. Jana Šamšulová - třídní učitelka 2. a 3. ročník

Mgr. Ivana Třeštíková - třídní učitelka 4. a 5. ročník

Ing. Andrea Krupičková Dostálová, učitelka

Bc. Kristýna Hrušková - vychovatelka ŠD

Bc. Petra Sedláková - vychovatleka ŠD

Bc. Zdeňka Klausová - asistentka pedagoga

Bc. Petra Zsáková, Dis. - asistentka pedagoga

Lenka Drobotun, Dis. - asistentka pedagoga

 

 

Nepedagogičtí pracovníci školy

Bc. Jan Stejskal - adminsitrativní pracovník školy

Darina Suchomelová - pracovnice provozu, školnice