Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Organizace školy a vyučující

 

Naše škola je málotřídní škola s pěti postupovými ročníky. V průběhu celého školního roku i mimo něj jsou naši žáci vedeni k samostatnosti, ohleduplnosti, kamarádství a vzájemné pomoci. Jsme sice malý, ale zato akční kolektiv.

 Vyučování:

1. hodina 2. hodina 3. hodina 4. hodina 5. hodina 6. hodina
8:00 - 8:45 9:00 - 9:45 10:10 - 10:55 11:05 - 11:50 11:55 - 12:40 12:45 - 13:30

 

Školní družina:

ranní družina: 6:30 - 8:00 a pak dále dle volných hodin tříd v průběhu dopoledního vyučování

odpolední družina: 11:50 - 17:00 (dle konce vyučování jednotlivých ročníků)

Během školní družiny probíhají volnočasové aktivity pod vedením komunitní školy nebo díky projektům MŠMT a EU.

 

Pedagogičtí pracovníci školy

Jméno Pracovní pozice Email
Ing. Bc. Dagmar Evjáková ředitelka školy, výchovný poradce

evjakova@zsmsdolnistudenky.cz

Veronika Klimešová třídní učitelka - 1. ročník

klimesova@zsmsdolnistudenky.cz

Mgr. Ivana Hanáková třídní učitelka- 2. ročník, koordinátor ŠVP, zástupkyně ředitelky pro ZŠ hanakova@zsmsdolnistudenky.cz
Ing. Andrea Dostálová

třídní učitelka- 3. ročník

dostalova@zsmsdolnistudenky.cz

Mgr. Lucie Desnicová

třídní učitelka - 4. ročník

desnicova@zsmsdolnistudenky.cz

Sabina Gintherová

třídní učitelka - 5. ročník

gintherova@zsmsdolnistudenky.cz

Matěj Krč

učitel

krc@zsmsdolnistudenky.cz

Bc. Kristýna Hrušková vychovatelka ŠD hruskova@zsmsdolnistudenky.cz
Bc. Petra Sedláková vychovatelka ŠD

sedlakova@zsmsdolnistudenky.cz

Mgr. et Bc. Zdeňka Klausová školní speciální pedagog, metodik prevence klausova@zsmsdolnistudenky.cz 
František Uhl, DiS. asistent pedagoga

uhl@zsmsdolnistudenky.cz

Radka Vlková asistent pedagoga

vlkova@zsmsdolnistudenky.cz

Martina Koukolová asistent pedagoga

koukolova@zsmsdolnistudenky.cz

Gabriela Vejchodová asistent pedagoga

vejchodova@zsmsdolnistudenky.cz

Bc. Eliška Svobodová asistent pedagoga, učitelka

svobodova@zsmsdolnistudenky.cz


Nepedagogičtí pracovníci školy

Jméno Pracovní pozice Email
Markéta Zatloukalová administrativní pracovník, zástupkyně ředitelky pro ZŠ zatloukalova@zsmsdolnistudenky.cz
Darina Suchomelová pracovnice provozu, školnice  
Kateřina Suchomelová uklízečka  

 

Školní prázdniny 2023/2024

Zahájení školního roku: 

Podzimní prázdniny

Vánoční prázdniny

Pololetní prázdniny

Jarní prázdniny

Velikonoční prázdniny

Letní prázdniny

Zahájení školního roku 2024/2025