Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Školská rada

Školská rada je zřízena dle §167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Členové školské rady jsou voleni na 3 roky. Školskou radu tvoří 3 členové: