Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Mateřská škola Dolní Studénky

Mateřská škola Dolní Studénky leží uprostřed vesnice, nedaleko místního Obecního úřadu, v blízkosti autobusové zastávky na trase Šumperk – Sudkov – Zábřeh. MŠ je v právním subjektu ZŠ a MŠ Dolní Studénky spolu s MŠ Králec. Jde o jednotřídní zařízení s maximálním počtem 21 dětí od dvou do sedmi let.

 

Provoz MŠ:

6:15 – 16:15 h

Školné:

400 Kč za měsíc

Kontakt: 

774 705 053

Stravování:

jídelna ZŠ a MŠ Dolní Studénky

 

Pedagogičtí / nepedagogičtí pracovníci MŠ Dolní Studénky

Bc. Olga Nevrlá

zástupkyně ředitelky ZŠ, učitelka MŠ - nevrla@zsmsdolnistudenky.cz,  774 705 051

Ivana Janková

učitelka MŠ  - jankova@zsmsdolnistudenky.cz

Bc. Andrea Pažitková

učitelka MŠ - pazitkova@zsmsdolnistudenky.cz

Markéta Zatloukalová

učitelka MŠ - zatloukalova@zsmsdolnistudenky.cz

Kateřina Suchomelová

školnice, pracovnice provozu - suchomelova@zsmsdolnistudenky.cz

 

Prostory MŠ tvoří dvě třídy (jedna slouží jako ložnice) s hygienickým zázemím a sprchou, dále je v mateřské škole pracovna pro předškoláky, šatna dětí. Zahrada je vybavena herními prvky, pískovištěm a pergolou. 

 

Náš školní vzdělávací program s názvem "Cestujeme se Sluníčkem" je zaměřen na podporu tělesného rozvoje a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu, na rozvíjení všech poznávacích a kreativních schopností dětí, jejich fantazii a nadání. Vzdělávací činnosti probíhají ve dvou skupinách, dle věku dětí. Předškoláci mají aktivity k přípravě na nástup do ZŠ. 

 

Aktivně se zapojujeme do dění v obci, např. dětský karneval, Slet čarodějnic, vítání občánků, Sokolské slavnosti, Hudby bez hranic. 

 

Sportovní a kulturní aktivity jsou pro děti zajišťovány dle momentálních nabídek (kurz bruslení, plavání, divadelní předsatvení aj.)

 

https://www.youtube.com/watch?v=aTXDNeqI-3Q&ab_channel=Z%C5%A0aM%C5%A0Doln%C3%ADStud%C3%A9nky