Základní škola a Mateřská škola Dolní Studénky,
okres Šumperk, příspěvková organizace

Menu

Zážitkový ekologický program s Renatou Čechovou

Naši žáčci od 1. do 3. třídy vyrazili do lesů, vod a strání naší obce za novým poznáním nejenom přírody kolem nás. Zážitková pedagogika v přírodě umožní žákům učit se ve venkovním, reálném prostředí a zvýšit tak smysluplnost a propojenost informací školního kurikula, může se rozvinout a prohloubit vztah k místům, v nichž žijeme. Učení v přírodě nám pomáhá porozumět, vnímat a poznat ekologické i environmentální souvislosti. První a druhý ročník vyrazil s ruměnicí Renatou na louku a do lesa, třetí ročník na Třemešské rybníky.

 

Zpátky